کارت تبریک

سايتي ايراني براي ارسال كارت تبريك

http://www.123take.com/postalcard

اگر مي‌خواهيد براي دوستان خود كارت پستال الكترونيكي بفرستيد مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير اين كار را انجام دهيد.

http://www.all-yours.net/

در آدرس زير مي‌توانيد كارت تبريك مورد نظر خودتان را طراحي كنيد و به آدرس پست الكترونيكي افراد بفرستيد.

http://www.123virtualgreetings.com/

انواع كارتهاي الكترونيكي و قابل چاپ در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.amricangreetings.com/

يك مغازه گلفروشي آن‌لاين در آدرس زير قرار گرفته است. با مراجعه به اين آدرس مي‌توانيد انواع كارتهاي تبريك را نيز به آدرس دلخواه ارسال كنيد.

http://www.bestflowers.com/

اگر مي‌خواهيد كارت تبريك به آدرس پستي افراد ارسال كنيد مي‌توانيد از امكانات ارائه در آدرس زير استفاده نماييد.

http://www.cardcare.com/

انواع كارتهاي تبريك با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.country-cards.com/

كارت تبريك مورد نظر خود را در آدرس زير طراحي كنيد و آنرا بصورت الكترونيكي براي افراد ارسال كنيد يا با پرداخت هزينه‌اي اندك آنرا به آدرس افراد پست نماييد.

http://www.greetingscards.com/

انواع كارت پستال الكترونيكي را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.hallmark.com/

كارتهاي تبريك الكترونيكي و چاپ شده را با مراجعه به آدرس زير به هر كجاي دنيا كه مايل هستيد ارسال كنيد.

http://www.sparks.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد كارت تبريك الكترونيكي با متن هلندي براي دوستان خود ارسال كنيد.

http://www.groetjes.nl/

انواع كارت پستال چيني را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.fatming.com/

در آدرس زير مجموعه‌ بزرگي از انواع كارتهاي تبريك الكترونيكي را خواهيد يافت.

http://www.bluemountain.com/