بیوگرافی مشاهیر

بيوگرافي بيل كلينتون را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بخوانيد.

http://www.washcp.com/lips/bios/prezbio.html

بيوگرافي ويليام كوهن در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.defenselink.mil/bios/secdef_bio.html

اگر به ولفگانگ آدمائوس موتزارت علاقمند هستيد بيوگرافي سريعي از وي را در آدرس زير بخوانيد.

http://www.sciortino.net/wam/html

شرح كامل زندگي موتزارت را مي‌توانيد، با مراجعه به آدرس زير بخوانيد.

http://www.azoprea.com/c_bios/mozart.php3

بيوگرافي بتهوون را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.odyssey.net/subscribers/scior/lvb.html

بيوگرافي كوتاهي از جين پياگت را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.piaget.org/biography/biog.html

بيوگرافي افراد مختلف را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.lib.virginia.edu/scince/parshall/darwin.html

بيوگرافي افراد مختلفي را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.rjgeib.com/thoughts/thoughts.html

فهرستي مصور از افراد معروف به همراه شرح مختصري راجع به هر يك از آنها را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.neosoft.com/~omegamen/famousques.htm

درباره بسياري از زناني كه در تاريخ نقش مهمي ايفا كرده‌اند مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير اطلاعات كسب كنيد.

http://www.ikwdpl.org/wihohio/