بيمه

انجمن ملي نمايندگان بيمه ( NAIC) سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.naic.org/

شبكه خبري بيمه كه اطلاعات فراواني راجع به انواع بيمه‌هاي مختلف را عرضه مي‌كند سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.insure.com/

انستيتوي بيمه ايمني هوايي يك سايت وب ايجاد كرده است كه آن را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.hwysafety.org/

سايت وب “FDIC” را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.fdic.gov/

شركت بيمه “State Farm” در زمينه بيمه اتومبيل فعاليت دارد. سايت وب آن را مي‌توانيد در آدرس زير ملاحظه كنيد.

http://www.sttefarm.com/

انجمن مديريت بيمه و حوادث (RIMS) يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.rims.org/

مجموعه‌اي از فعاليت‌‌هاي بيمه، بانك و سرمايه‌گذاري را مي‌توانيد در “Prudential” انجام دهيد. براي اين كار كافي است سري به سايت قرار گرفته در آدرس زير بزنيد.

http://www.prudential.com/

اگر مايل هستيد در زمينه بيمه مورد نظر خود با متخصصان مشورت كنيد مي‌توانيد سري به آدرس زير بزنيد.

http://www.liff\einsurance.net/

مجموعه‌اي از اطلاعات مربوط به بيمه را مي‌توانيد در آدرس زير جستجو بزنيد.

http://www.captive.com/

فهرست مفصلي از مجموعه شركت‌هاي بيمه را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://connectyou.com/ins/

اطلاعات مربوط به تعداد زيادي از شركت‌هاي بيمه و خدمات ارائه شده توسط آنها در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.insurancequest.com/

در آدرس اطلاعات فراواني درباره سرويس‌هاي بيمه، اخبار مرتبط و مسائل مالياتي خواهد يافت.

http://www.kiplinger.com/insure/

فهرست اسامي تعدادي از شركت‌هاي بيمه را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.cyberapp.com/

در آدرس زير مي‌توانيد به دنبال شركت بيمه دلخواه خود جستجو كنيد.

http://www.insurance-agency.com/

فهرست اسامي شركت‌هاي بيمه كه در اينترنت حضور دارند در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.irmcentral.com/

گزارش و اخبار گوناگون درباره بيمه را مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير به دست آوريد.

http://www.riskinfo.com/

در “A.M.BEST” مي‌توانيد جزئيات بسياري از انواع بيمه‌ها را يافته و شركت دلخواه خود را براي استفاده از هر نوع بيمه انتخاب كنيد.

http://www.ambest.com/

شركت “Protwood” عرضه‌كننده انواع بيمه در انگلستان است. سايت وب آن را مي‌توانيد در آدرس زير ملاحظه نماييد.

http://www.portwood.co.uk/

شركت “Ist Quote” عرضه‌كننده انواع بيمه‌ها مي‌باشد. براي آشنايي با خدمات آن به آدرس زير مراجعه نماييد.

http://www.lstquote.com/

سايت وب يك شركت عرضه‌كننده انواع بيمه‌هاي مختلف را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.libertymutual.com/

شركت “AETNA” يكي از بزرگ‌ترين عرضه‌كنندگان سرويس‌هاي بيمه در سطح جهان است. سايت وب آن را در آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.aetna.com/

در سايت “Blackmore” اطلاعات درباره سرويس‌هاي بيمه كه در كشور انگلستان عرضه مي‌شوند مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.blackmoreuk.co.uk/

براي كسب اطلاعات درباره سرويس‌هاي بيمه كه در كشور انگلستان عرضه مي‌شوند مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.directline.com/

سرويس‌هاي بيمه ويژه كشاورزان در سايت وب زير معرفي مي‌شوند.

http://www.farmersinsurance.com/

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد يا خدماتي كه براي بيمه حيوانات ارائه مي‌شود، آشنا خواهيد شد.

http://www.healthy-pets.co.uk/

يك شركت كانادايي كه براي حيوانات خدمات بيمه عرضه مي‌كند سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.petplan.com/

آيا براي شركت خود به دنبال بيمه مناسب هستيد؟ اگر چنين است سري به آدرس زير بزنيد.

http://www.businessinsurance.com/

سايت وب شركت بيمه “ECS” در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.ecsuw.com/