بيمارستان

بيمارستان كودكان لويس پاكارد يكي از زير مجموعه‌هاي سازمان مراقبت‌هاي حياتي “UCSF” است. سايت وب اين مؤسسه در آدرس زير قرار گرفته است. در اين سايت اطلاعات فراواني راجع به مراقبت از كودكان يافت مي‌شود.

http://children.ucsfstanford.org/

يكي از بزرگ‌ترين و مجهزترين بيمارستان‌هاي كودكان كه در ميان لوس‌آنجلس و سياتل در جايي به نام اوكلند قرار گرفته است، سايت وب خود را در آرس زير قرار داده.

http://www.kidsfirst.org/directoru.html

بيمارستان كودكان ميشيگان كه در ديترويت واقع شده است يكي از مراكز درماني مجهز براي كودكان است. در سايت وب اين بيمارستان مي‌توانيد به دنبال موضوعات پزشكي، اخبار مرتبط و متخصص دلخواه خودتان بگرديد.

http://www.xhmkids.org/

سايت وب بيمارستان سانت جودز حاوي اطلاعات پزشكي، راهنمايي براي والدين، اطلاعات بيماري‌ها و جزئيات فراواني ديگر مي‌باشد. كافي است به سايت وب اين بيمارستان سري بزنيد.

http://www.stjude.org/

بيمارستاني براي تمام كودكان را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس وب زير بيابيد. در اين سايت راهنمايي‌‌هاي مختلفي درباره سلامتي كودكان به شكل فيلم‌هاي كوتاه عرضه شده است.

http://www.alkids.org/

مركز سلامتي كودكان ( CNMC) يك سايت وب براي ارايه اطلاعات مختلف ايجاد كرده است. اين سايت در آدرس زير قرار دارد.

http://www.cnmc.org/

اگر مايل باشيد با خدمات ارايه شده در بيمارستان كالواري در استراليا آشنا شويد، مي‌توانيد از سايت وب آن كه در آدرس زير قرار رفته است، استفاده كنيد.

http://www.calvarysa.com.au/

بيمارستان ويژه المپيك 2000 كه قرار است در سيدني برگزار شود، يك سايت وب در آدرس زير قرار داده است.

http://www.cs.nsw.gov.au/concord/default.htm

بيمارستان واقع در كامپبل تاون كه شهري واقع در ده كيلومتري جنوب شرقي آدلايد در جنوب استراليا مي‌باشد، يك سايت وب براي خودش در آدرس زير برپا كرده است.

http://www.nech.asn.au/

بيمارستان زنان و كودكان در آدلايد استراليا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.wch.sa.gov.au/

بيمارستان وست ميد در سال 1978 تاسيس شده و 975 تخت آماده دارد. سايت وب اين بيمارستان در آدرس زير قرار دارد.

http://www.westmead.new.gov.au/

بيمارستان رويال پرث در غرب استراليا قرار گرفته و به دليل ارائه مراقبتهاي پزشكي استاندارد در سطح جهان شهرت دارد.

http://www.rph.wa.gov.au/

بخش جراحي بيمارستان ليكون در آتن سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است. اطلاعات اين سايت عموماًُ به زبان انگليسي عرضه مي‌شود.

http://www.surgery.gr/

بيمارستان ادينبروك در كمبريج انگلستان يك سايت وب در آدرس زير ترتيب داده است.

http://www.addenbrookes.org.uk/

بيمارستان دانشگاه گرامپين در اسكاتلند يك سايت وب در آدرس زير است.

http://www.abdn-royal.com/

مركز پزشكي دانشگاه ليدز در هلند يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است. اطلاعات اين سايت به زبان آلماني عرضه مي‌شود.

http://www.lumc.nl/

بيمارستان دانشگاه ژوئي در فرانسه با ايجاد يك سايت وب در آدرس زير به معرفي خدمات خود مي‌پردازد.

http://www.chu-rouen.fr/

بيمارستان “ AHEPA” در يونان با ايجاد سايب وب قرار گرفته در آدرس زير به معرفي خدمات خود پرداخته است. اطلاعات اين سايت به دو زبان انگليسي و يوناني عرضه مي‌شود.

http://www.ahepahosp.gr/

يك سايت خوب كه در آن مي‌توانيد بيمارستان مورد نظر خودتان را بيابيد، در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.hospitallink.com/

با مراجعه به سايت وب واقع در آدرس زير مي‌توانيد فهرست بيمارستانهاي برگزيده در سالهاي گذشته را بيابيد.

http://www.100tophospitals.com/default.asp

انجمن بيمارستانهاي آمريكا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.aha.org/default.asp

در بيمارستان مجازي كه در آدرس زير قابل دسترسي است مي‌توانيد آخرين اطلاعات درباره بيماريها و روشهاي درمان آنها را بيابيد.

http://www.vh.org/

بانك اطلاعات بيمارستانهاي آمريكايي در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.hospitalselect.com/

مركز خدمات پزشكي هاوس كال انواع سرويسهاي پزشكي و درماني را براي منازل ارائه مي‌كند.سايت وب اين مركز در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.housecall.com/

بيمارستان مجازي كودكان را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.vh.org/vch/

بيمارستان سيراويستا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.svch.com/

بيمارستاني براي كودكان واقع در اونتاريو، كانادا آخرين اطلاعات پزشكي درباره بيماريهاي كودكان را عرضه مي‌كند. براي استفاده از اين اطلاعات به آدرس زير سري بزنيد.

http://www.sickkids.on.ca/

مركز اطلاع‌رساني آن‌لاين پورت چارلز در آدرس زير قرار دارد.

http://www.soapzone.com/