بازرگانی و تجارت

مركز اطلاع رساني تجاري ايتاليا در آدرس زير قرار گرفته است. اطلاعات در اين سايت به دو زبان انگليسي و ايتاليايي عرضه شده است.

http://www.tradenet.it

بورد تجاري كانزاس را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير مورد استفاده قرار دهيد.

http://www.kcbt.com/

آژانس تجارت جهاني در رابطه با فعاليت همكاران آمريكايي خود در آدرس زير به ارائه اطلاعات پرداخته است.

http://www.ita.doc.gov/

منابع موجود كميسيون تجارت فدرال با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي هستند.

http://www.ftc.gov/

تجارت الكترونيكي،موضوع بحث انگيز قرن حاضر مقوله بسيار گسترده‌اي است. با مراجعه به آدرس زير اطلاعات زيادي در اين رابطه بدست خواهيد آورد.

http://www.etrad.com/

دپارتمان تجارت و صنايع انگلستان در آدرس اينترنتي زير اقدام به ارائه انواع اطلاعات تجارتي و صنعت نموده است.

http://www.dtu.gov.uk/

اتاق تجاري آسيا و پاسيفيك در آدرس زير قرار گرفته است.

http://oneworld.wa.com/apec.html

اطلاعات فراوان درباره اتاقهاي تجاري در سطح جهان و موقعيتهاي تجاري را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد برست آوريد.

http://www.worldchambers.com/

آيا مي‌خواهيد در خانه خودتان اقدام به تجارت جهاني كنيد؟ بله تعجب نكنيد كافي است از امكانات آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.tradezone.com/busops.htm

فهرستي از تجار در سطح جهان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.tradezone.com/wtp.htm

براي آشنايي با قوانين مربوط به تجارت در سطح بين‌المللي بد نيست سري به سايت وب قرار گرفته در آدرس زير بزنيد.

http://www.intel-trade.com/library.htm

جهت كسب اطلاعات درباره منابع مالي تجاري مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد. در اين سايت اطلاعات برحسب نواحي جغرافيايي دسته‌بندي شده‌اند.

http://www.mbnet.mb.ca~russel/

جهت كسب اطلاعات آماري تجارتي در سطح جهان مي‌توانيد از منابع ارائه شده توسط “FTS” كه در آدرس زير قابل استفاده است، استفاده كنيد.

http://www.census.gov/ftp/pub/foreign-trade/www/

سايت “trade Ssfe” براي انجام معاملات تجاري مطمئن طراحي شده است و علاقمندان مي‌توانند از اطلاعات آن در آدرس زير استفاده كنند. براي استفاده از قسمت اعظم اين اطلاعات بايد هزينه اشتراك پرداخت كنيد. جزئيات مربوط را با مراجعه به سايت مزبور خواهيد يافت.

http://www.tradesafe.com/

بانك اطلاعات شركتهاي تجاري در سطح جهان را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير مورد استفاده قرار دهيد. اطلاعات اين سايت براي تجار بسياز مفيد است.

http://www.tradeport.org/

با پرداخت يك هزينه اشتراك اندك مي‌توانيد از اطلاعات سايت “Trade Compass” كه حاوي موضوعات فراواني است، استفاده كنيد. براي اين منظور به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.tradecompass.com/

يكي از بزرگترين منابع اطلاعاتي هوايي مرتبط با حمل و نقل تجاري در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.trad-a-plane.com/

بورد تجاري سنگاپور را با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد مورد استفاده قرار دهيد.

http://www.tdb.gov.sg/

انجمن توسعه تجاري هنگ كنگ يك سايت وب واقع در آدرس زير ايجاد كرده است.

http://www.tdc.org.hk/

قبل از انجام هرگونه تجارت با تايوان بهتر است براي كست اطلاعات بيشتر به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.taiwantrade.com/