بانک و بانکداری

سايت وب بانك “Toronto Dominion” را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.tdbank.ca/

بانك “Federal Reserve” در سنت لويز سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.stls.frb.org/

سايت وب بانك “SFN” در آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.sfnb.com/

بانك “Scotiabank” را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.scotiabank.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد با “Royal Bank” بهتر و بيشتر آشنا شويد.

http://www.royalbank.com/

براي آشنايي بيشتر با “Reserve Bank” در آفريقاي جنوبي را مي‌توانيد از سايت وب آن پيدا كنيد.

http://www.resbank.co.za/

با مراجعه به آدرس زير قادر خواهيد بود با “Reserve Bank” در نيوزلند بيشتر آشنا شويد.

http://www.rbnz.govt.nz/

بانك “PNC” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.pncbank.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد امكانات “Natins Bank” را بهتر بشناسيد.

http://www.nationsbank.com/

بانك ملي استراليا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.national.com.au/

بانك “Mid-State” در آدرس زير يك سايت وب به راه انداخته است.

http://www.midstatebank.com/

بانك مارك تواين را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.marktwain.com/

بانك لويدز انگلستان سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.lloydstsb.co.uk/

بانك توسعه داخلي آمريكا را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.iadb.org/

از امكانات بانكي آن‌لاين باركلي مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب زير استفاده كنيد.

http://ibank.barclays.co.uk/

يك بانك آن‌لاين در استراليا انواع خدمات بانكي را بر روي اينترنت و در آدرس زير ارائه ميدهد.

http://www.btonline.com.au/public/

در سي‌تي بانك نيز مي‌توانيد از انواع خدمات بانكي مانند حساب سپرده، كارت اعتباري و ساير امكانات بصورت آن‌لاين بهره ببريد.

http://www.citicorp.com/

خدمات مختلف بانك “Chase Manhattan” در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.chase.com/

در سايت وب “Key Bank” قادر خواهيد بود از انواع سرويسهای آن‌لاين بانكي استفاده كنيد.

http://www.keybank.com/

حساب سرمايه‌گذاري براي تجارت در استراليا را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير افتتاح كنيد.

http://www.etrade.com.au/

انجمن بانكداري آن‌لاين سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.obanet.org/

امكانات بانك “St.George” در استراليا را مي‌توانيد بصورت آن‌لاين مورد استفاده قرار دهيد.

http://www.stgeorge.com.au/

يكصد بانك برتر عربي در آدرس زير بصورت فهرست آورده شده است.

http://www.arab.net/arab-banks/

بانك آفين را در مالزي مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.affinbank.com.my/

آدرس زير شما را به يكي از بانكهاي بلغارستان خواهد برد.

http://www.bankunie.be/

يك بانك سرمايه‌گذاري بين‌المللي در انگلستان را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.sbil.co.uk/

سايت وب بانك ملي بحرين با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.nbbonline.com/