باغبانی و کشاورزی

در سايتي كه در آدرس زير قرار گرفته است اطلاعات و اخبار جديد درباره كشاورزي، نگهداري زمين، قيمت مواد شيميايي و دانه‌هاي مختلف و بسياري از مواد ديگر را خواهيد يافت.

http://www.agriculture.com/

آزمايشگاه ملي كشاورزي آمريكا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.nalusda.gov/

اطلاعات مختلف درباره كشاورزي و فعاليتهاي مرتبط با آن را مي‌توانيد در سايت وب دائره المعارف آمريكا بيابيد.

http://www.fb.com/

يادداشتهاي تهيه شده توسط مايكل‌لونستون براي كشاورزي شهري را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد. اين يادداشتها اطلاعات فراواني براي توليد محصولات كشاورزي مورد استفاده در شهرها را خواهيد يافت.

http://www.cityfarmer.org/

دپارتمان غذا و كشاورزي كاليفرنيا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.cdfa.ca.gov/

مركز تحقيقات و بازاريابي تگزاس سايت وب بسيار جالبي در آدرس زير براي بازديد علاقمندان ايجاد كرده است.

http://agrinet.tamu.edu/

از فروشگاه قرار گرفته در آدرس زير مي‌توانيد تمام لوازم مورد نياز باغباني و كشاورزي را خريداري نمائيد.

http://www.homehills.com/

مركز ارائه انواع اخبار، اطلاعات، اوضاع جوي و بسياري موضوعات ديگر مرتبط با كشاورزان در ناحيه آيووا در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.iowafarmer.com/

انجمن ملي پرورش دهندگان ذرت يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است. اين سايت حاوي اطلاعات بسيار جالبي است و توصيه مي‌شود حتماً از آن بازديد كنيد.

http://www.ncga.com/

سايت قرار گرفته در آدرس زير مركزي براي تبادل اطلاعات كشاورزي در ميان كشاورزان انگلستان مي‌باشد.

http://www.agnet.co.uk/

براي دريافت آخرين اطلاعات واخبار درباره كشاورزي مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير، بازديد كنيد.

http://www.agribiz.com/

مركز اطلاع رساني الكترونيكي كشاورزي و محصولات غذايي كانادا (ACEIS) اطلاعات كشاورزي را بصورت 24 ساعته در اختيار علاقمندان مي‌گذارد. كافي است به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.agr.ca/niwintre.html

سايت اطلاع رساني در كانادا را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.agcanada.com/

يك مركز تحقيقات كشاورزي، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.reeusda.gov/

در آدرس زير مي‌توانيد جزئيات فراواني دربار مواد شيميايي مورد استفاده دركشاورزي را بدست بياوريد.

http://www.precisionag.com/

انجمن زنان كشاورز آمريكايي يك سايت وب جالب در آدرس زير راه اندازي كرده است.

http://www.americanagriwomen.com/

مؤسسه غير انتفاعي حفاظت از محصولات كشاورزي سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است. اين مؤسسه مي‌تواند اطلاعات فراواني را براي فروش يا توليد محصولات كشاورزي در اختيار شما قرار مي‌دهد.

http://www.acpa.org/

فدراسيون ملي كشاورزان استراليا سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.nff.org.au/

براي كسب اطلاعات در رابطه با نگهداري گياهان و باغباني مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه فرماييد.

http://www.organicgardening.com/

اطلاعات فراواني در زمينه باغباني و منابع مرتبط با آن در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.gardenweb.com/

براي آشنايي با روشهاي باغباني، وسايل مورد نياز و جزئيات فراوان ديگر مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.gardenguides.com/

در آدرس زير مي‌تونيد انواع مواد مورد نياز براي باغباني يا وسايل و ابزارهاي مختلف در اين زمينه را سفارش داده و خريداري كنيد يا با ديگران درباره باغباني صحبت كنيد.

http://www.garden.com/

مجله‌ايي درباره نگهداري از گياهان آبزي در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.watergardenning.com/

براي خريد انواع لوازم و مايحتاج مربوط به باغباني گياهان آبزي مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير ديدن كنيد.

http://www.azgardens.com/

يك فروشگاه محصولات مربوط به باغباني گياهان آبزي در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.watergarden.com/

يك منبع خوب براي دستيابي به اطلاعات مختلف درباره باغباني، صحبت با ساير افراد در اين زمينه، عكس، آموزش براي كودكان و بسياري مطالب ديگر در آدرس زير واقع شده است.

http://www.bayeradvanced.com/

راهنماي باغباني در ايالت فلوريدا را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.floridagardner.com/