بافندگی

شركت “NISSAN” علاوه بر اتومبيل، انواع ماشينهاي بافندگي را توليد مي‌كند. براي كسب اطلاعات بيشتر درباره اين ماشينها مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.nissan.na.com/4.0/4-5-1.html

سايت وب شركت “CURL Broc.”توليد كننده انواع نخهاي كتاني را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير مورد استفاده قرار دهيد.

http://www.curlbros.com/

با مراجعه به آدرس زير قادر خواهيد بود از يك نمايشگاه ماشينهاي بافندگي ديدن فرماييد.

http://www.issihk.com/machines.htm

سايت وب قرار گرفته در آدرس زير شما را با منابع مختلف درباره بافندگي مرتبط مي‌كند.

http://weaving.about.com/

آدرس زير فهرستي از منابع مربوط به كارگاههاي بافندگي در وب را به شما ارائه مي‌كند.

http://www.angellfire.com/ca3/billk/index.html

منبع بسيار جالبي از بافته‌هاي آفريقايي كه در آدرس زير قابل دسترسي است. بازديد از اين سايت به تمام علاقمندان به بافندگي توصيه مي‌شود.

http://www.adire.clara.net/

براي خريد كارگاه بافندگي تمام كامپيوتري مي‌توانيد سري به آدرس زير بزنيد.

http://www.guacky.net/loom.htm

شركت “SWICOFIL” يك توليد كننده قطعات كارخانجات بافندگي است و سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.swicofil.com/hetex.html

كارگاه بافندگي “Mountain” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.mtnloom.com/

هر آنچه بخواهيد راجع به طرح پارچه بدانيد را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.textiles.org/

سايت وب موزه كانادايي بافندگي در آدرس زير واقع شده است.

http://www.museumfortextiles.on.ca/

انجمن شيميدانان و رنگرزان در صنعت بافندگي، سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.atcc.org/

براي كسب اطلاعات در زمينه بافندگي در فرانسه مي‌توانيد سري به آدرس زير بزنيد. اطلاعات اين سايت به زبان فرانسه عرضه شده است.

http://www.textile.fr/

سايت وب انستيتو بافندگي كه يك انجمن جهاني از بافندگان حرفه‌اي است با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.texi.org/

توليد كنندگان، صادركنندگان، كارخانجات، عرضه‌كنندگان و تامين‌كنندگان مواد اوليه در عرصه بافندگي در محدوده آسيا و كشور تايوان را با مراجعه به آدرس زير خواهيد يافت.

http://www.taiwantrade.com/textiles/index.html

شركت بافندگي “Miltan” سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده است.

http://www.miltantex.com/

كارخانجات براي ميدو توليد كننده انواع محصولات الكترونيكي مرتبط با بافندگي هستند و سايت وب خود را در آدرس زير قرار داده‌اند.

http://www.brightmeadowfarms.com/

يك كاتالوگ آن لاين درباره انواع محصولات بافتني با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.clotilde.com/

انواع مواد مورد نياز كارخانجات بافندگي از نخ گرفته تا قطعات يدكي با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.fiberbits.com/

شركت “Ramella” در زمينه توليد انواع ماشينهاي بافندگي و قطعات آن تخصص دارد.اطلاعات بيشتر را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير كسب كنيد.

http://ramella.simplenet.com/

يك فروشنده پشمهاي رنگ شده با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.wwworks.com/

هر آنچه در زمينه محصولات مرتبط با بافندگي بخواهيد حتي كتابهاي آموزشي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.ggcreations.com.au/althea/

يك تامين كننده نخ و ساير مايحتاج صنايع بافندگي سايت وب خود را براي علاقمندان در آدرس زير قرار داده است.

http://www.halcyonyarn.com/

اگر در زمينه طراحي لباس و پارچه فعاليت دارديد، بد نيست سري به سايت زير بزنيد.

http://www.uniquespool.com/

تجهيزات ولوازم مورد نياز در امور دفتري مربوط به بافندگي مانند طراحي پارچه را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.lacis.com/

يك مرجع بسيار كامل از منابع مربوط به بافندگي مانند سمينارها، نشريات تجاري، بانكهاي اطلاعاتي و غيره در آدرس زير يافت مي‌شود.

http://www.textilesource.com/