آزمايشگاهها

انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا، آزمايشگاهي بنام “JPL” را براي ناسا طراحي كرده است كه در آن اطلاعات جالبي از منظومه شمسي و كره زمين ارائه شده است. براي استفاده از اطلاعات اين سايت به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.jpl.nasa.gov/

آزمايشگاه مصنوعات هوشمند كه توسط دانشگاه “MIT” دائر شده است، اطلاعات فراواني در زمينه‌هاي مختلف تحقيقاتي و توليدي را به علاقمندان عرضه مي‌دارد. كافي است آدرس زير را مورد بازديد قرار دهيد. كليد “What,s New” شما را به صفحه‌اي راهنمايي مي‌كند كه در آن جديدترين اطلاعات و اخبار فعاليتهاي اين آزمايشگاه عرضه شده است.

http://www.ai.mit.edu/

آزمايشگاه “ORNL” در جهت توسعه فرهنگ تحقيقات و استفاده از آخرين تكنولوژي روز، ايجاد شده است. براي آنكه از تحقيقات اين آزمايشگاه مطلع شويد بايد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.ornl.gov/

در آزمايشگاه “Med/Aid” تحقيقاتي انجام مي‌شود كه نتايج آن براي افرادي كه دچار هر يك از انواع ناراحتي‌هاي عصبي هستند مي‌تواند مفيد باشد. براي آگاهي از نتايج اين تحقيقات به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.medaid.com/

در آزمايشگاه علوم جنگل كه در آدرس زير قرار گرفته مي‌توانيد با پروژه‌هاي در دست انجام در اين آزمايشگاه آشنا شويد و همچنين بسياري از منابع مفيد و مرتبط با موضوع را بيابيد.

http://www.fsl.orst.edu/

در آزمايشگاه فيزيك دانشگاه تسوكوباي ژاپن درباره تصاوير توليد شده از “MRI” تحقيق مي‌شود. با مراجعه به آدرس سايت وب اين آزمايشگاه از نتايج فعاليتهاي آن مطلع شده و در عين حال مي‌توانيد از يك گالري عكسهاي “MRI” استفاده كنيد.

http://www-jmrm.bk.tsukuba.ac.jp/

آزمايشگاه جانوران پستاندار دريايي كه توسط مركز علوم پرورش ماهي آلاسكا اداره مي‌شود مرجع خوبي براي علاقمندان به آخرين تحقيقات بر روي پستانداران دريايي است. براي استفاده از از اطلاعات اين آزمايشگاه آدرس زير راببينيد.

http://nmml.afsc.noaa.gov/

آزمايشگاه خواص آب كه در آدرس زير قرار گرفته است، اطلاعات خوبي درباره كيفيت آبهاي مختلف در اختيارتان خواهد گذاشت. اين آزمايشگاه در دانشگاه هايدلبرگ واقع شده است.

http://www.heidelberg.edu/wql/index.html

آزمايشگاه لرزه‌ نگاري نوادا را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد. در اين سايت آخرين گزارشهاي زلزله را خواهيد يافت و با تحقيقات انجام شده در همين زمينه آشنا مي‌شويد.

http://www.seismo.unr.edu/

آزمايشگاه “CAI” به دانشجويان يا افرادي كه پروژه‌هاي كامپيوتري دارند كمك ميكند تا پروژه‌هايشان را بهتر انجام دهند. كافي است سري به آدرس زير بزنيد.

http://www.coastal.edu/services/its/cai.htm

آزمايشگاه علوم زيستي “MHS” مرجع خوبي براي دانشجويان و محققان علوم زيستي است. مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير از خدمات اين سايت استفاده كنيد.

http://www.mhs.milford.k12.nh.us/atc/biotech/