آتش نشاني

با مراجعه به سايت “NFC” كه در آدرس زير واقع شده است مي‌توانيد با محصولات مختلف اين شركت در ارتباط با مهار آتش آشنا شويد. در اين سايت مي‌توانيد به صورت آن لاين به خريد اينگونه تجهيزات بپردازيد.

http://www.nationalfirefighter.com/

اگر به آدرس زير مراجعه كنيد مي‌توانيد با انواع محصولات مقابله با آتش كه توسط “Fireshield” توليد مي‌شود آشنا شويد.

http://www.asiapacific.com.my/fireshield/

يك توليد كننده تجهيزات آتش‌نشاني به نام “Jerome” را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بهتر بشناسيد. محصولات اين توليد كننده شامل اتومبيلهاي آتش‌نشاني، كپسولهاي اطفا حريق و لباس ايمني مي‌باشد.

http://www.netsitesys.com/jeromefire/

محصولات “Gear 911” را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس سايت وب اين شركت در آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.gear911.com/

در سايت “Fire Trucks Plus” مي‌توانيد با محصولات شركت مزبور كه عموماً اتومبيل و وسايل نقليه موتوري ويژه اطفا حريق است، آشنا شويد. اين سايت در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.firetrucksplus.com/

آموزشهاي مختلف در زمينه ايمني و مبارزه با آتش را مي‌توانيد از سايت قرار گرفته در آدرس زير دريافت كنيد.

http://www.acmefire.com/tableof.htm

انواع آموزشهاي لازم براي مراقبت در مقابل خطرات آتش را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير به صورت گرافيكي دريافت كنيد اين آموزشها بخصوص براي كودكان بسيار مفيد هستند.

http://www.flash.net/~sheriver/firesafe.htm