اسلحه

براي كسب اطلاعات درباره روشهاي حفاظت از خطرات اسلحه‌هاي كمري مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.recguns.com/

اگر به “Gun Free” مراجعه كنيد مي‌توانيد اطلاعات فراواني درباره اسلحه‌ها، توليد آنها و روشهاي حفاظت در مقابل آنها را بيابيد.

http://www.gunfree.org/

فهرست مفصلي از توليدكنندگان، فروشندگان، كلوپ‌هاي مختلف، راهنماي شكار، انتشارات و بسياري از موضوعات ديگر درباره اسلحه را مي‌توانيد با مراجعه به يك بانك اطلاعاتي قرار گرفته در آدرس زير بيابيد.

http://www.gunindex.com/

مجله “Gun Games” را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن بصورت مجاني در شبكه بخواهيد.

http://www.gungames.com/

براي آشنايي با مسابقه تيراندازي “GOAL” مي‌توانيد به سايت وب آن در آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.goal.org/

در سايت قرار گرفته در‌ آدرس راهنماي تعمير انواع اسلحه‌ها را بيابيد.

http://www.brownells.com/

انجمن ملي اسلحه اخبار و اطلاعات فراواني را در سايت وب خود براي علاقمندان عرضه مي‌كند.

http://www.nra.org/

براي اينكه اطلاعات بيشتري درباره انواع اسلحه‌هاي مختلف و نحوه اجتناب از خطرات آنها به دست آوريد مي‌توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.guntruths.com/