آسانسور و بالابر

شركت “ Fenelon” از توليد كنندگان انواع بالابر است و اطلاعات زيادي درباره تاريخچه ايجاد انواع بالابرها و محصولاتش را در سايت وب خود، عرضه كرده است.

http://mall.mwci.net/fenplco/

شركب “ OTIS” از معتبرترين توليدكنندگان بالابر در جهان مي‌باشد. راجع به محصولات و خدمات اين شركت مي‌توانيد در سايت وب آن كسب اطلاع كنيد.

http://www.otis.com/

شركت “ Columbia” از عرضه كنندگان تجهيزات بالابر در شمال كاليفرنيا است. مي‌توانيد از سايت وب آن جهت كسب اطلاعات بيشتر استفاده كنيد.

 http://www.acmehomeelevator.com/

شركت “ T.L.shield” توليد كننده انواع وسايل براي افراد ناتوان از جمله بالابرهاي خانگي است. با مراجعه به سايت وب آن اطلاعات بيشتري در اين زمينه كسب كنيد.

http://www.tlshield.com/

با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد مجله “ Elvator World ” را به صورت آن لاين مطالعه كنيد.

http://www.elevator-world.com/

شركت Life Elevator ” را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن بهتر بشناسيد. كافي است از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.stair-ease.com/

براي آشنايي هر چه بيشتر با عملكرد بالابرها، تاريخچه ايجاد آنها و يافتن اطلاعاتي درباره توليدكنندگان بالابر در جهان مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.elevatorconcepts.com/

شركت “ PTL” توليد كننده انواع قطعات يدكي بالابرها و آسانسورها است. براي كسب اطلاعات بسشتر به آدرس آن مراجعه كنيد.

http://www.ptlequipment.com/

با مراجعه به آدرس زير ضمن آنكه با محصولات شركت آسانسورسازي“ Dover” آشنا مي‌شويد مي توانيد از يك مرجع خوب براي رفع مشكلات سال 2000 در آسانسورها كمك بگيريد.

http://www.doverelevators.com/

اگر مايل هستيد از شركتهاي آلماني قطعات يدكي آسانسور خريداري كنيد مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه كرده و چنانچه زبان آلماني مي‌دانيد از اطلاعات آن استفاده كنيد.

http://www.elevator.de/

براي اينكه از روشهاي مختلف بكارگيري آسانسورها و بالابردن درصنعت آگاه شويد، مي‌توانيد از سايت شركت “ Grain” در آدرس زير استفاده كنيد. مراجعه به اين آدرس را حتماًً توصيه مي‌كنيم.

http://www.geaps.com/