آموزش

براي كسب اطلاعات تكنولوژي و آشنايي با امكانات آموزشي جديد مي‌توانيد از سايت “T.H.E” استفاده كنيد. اين سايت يك جمله آن‌لاين را در اختيار شما قرار مي‌دهد.

http://www.thejournal.com/

سايت آموزشی موسسه پيام درباره دوره های خدمات صدور بليت هواپيما

http://www.payaminstitute.com

پيشتازان آموزش در آدرس زير سايت وب جالبي ايجاد كرده‌اند كه بازديد آن به همه توصيه مي‌شود.

http://www.tgslc.org/

دپارتمان آموزش در كاروليناي جنوبي اطلاعات جالبي در زمينه متدهاي آموزش و امكانات مختلف را در اختيار علاقمندان قرار مي‌دهد. اگر مربي آموزش هستيد حتماً از اين آدرس بازديد كنيد.

http://www.state.sc.us/sde/

دپارتمان آموزش نيوجرسي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد در اين سايت با كمك يك ابزار جستجو مي‌توانيد بصورت موضوعي به دنبال مطالب مورد نظر خود بگرديد.

http://www.state.nj.us/education/

سايت “SREB” به معلمان و مراكز آموزشي كمك مي‌كند تا روشهاي خود را اصلاح كرده و مطابق با شرايط زمان از امكانات آموزشي استفاده كنند.

http://www.sreb.org/

براي جلوگيري از خودكشي برنامه‌هاي مختلفي در سطح جهان به مرحله اجرا گذاشته شده است كه با مراجعه به سايت “SIEC” مي‌توانيد با يكي از آنها كه در كانادا اجرا شده است بيشتر آشنا شويد.

http://www.siec.ca/

مركز آموزش غيرانتفاعي “Shodor” در جهت گسترش فرهنگ تحقيق و توسعه دانش بنا شده است. با مراجعه به آدرس زير امكانات آنرا بيشتر خواهيد شناخت.

http://www.shodor.org/

اگر معلم هستيد يا به عنوان پدر يا مادر مي‌خواهيد اطلاعات بيشتري در جهت آموزش فرزندان خود بدست آوريد تا بتوانيد آنها را در اينترنت براي يافتن منابع آموزشي خوب راهنمايي كنيد از سايت “SNE” استفاده نماييد.

http://www.schoolnet.ca/sne/

مركز آموزش “Peterson” علاوه بر ارائه خدمات آموزشي، براي دانش‌آموختگان خود، كار هم پيدا مي‌كند. براي آشنايي با آن از آدرس زير استفاده كنيد.

http://www.petersons.com/

براي آنكه با اهداف “NEGP” بيشتر آشنا شويد مي‌توانيد از سايت وب اين مؤسسه كه در آدرس زير قرار دارد استفاده كنيد.

http://www.negp.gov/

انجمني بنام “NEA” در امريكا، متولي امور آموزشي درسطح كشور مي‌باشد مي‌توانيد براي آشنايي بيشتر با اين انجمن از آدرس سايت وب آن استفاده كنيد.

http://www.nea.org/

براي نظارت بر عملكرد مؤسسات آموزشي مخصوص كودكان انجمني بنام “NAEYC” در آمريكا بوجود آمده است. جهت آشنايي بيشتر با عملكرد اين سازمان مي‌توانيد به آدرس سايت وب آن مراجعه كنيد.

http://www.naeyc.org/

انجمن نظارت بر آموزش زبانهاي خازجي در آمريكا (NABE) را با مراجعه به سايت وب آن در آدرس زير بهتر خواهيد شناخت.

http://www.nabe.org/

مجله “The chronicle of Higher Education” كه ارائه كننده اخبار و اطلاعات متنوعي درباره مسائل آموزشي است را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بصورت آن‌لاين مطالعه كنيد و در سرويسهاي خبري آن مشترك شويد.

 http://chronicle.merit.edu/

براي جلوگيري از مصرف الكل و دخانيات در آمريكا مركز مخصوص جهت آموزش روشهاي پيشگيري و مقابله بوجود آمده است كه با مراجعه به آدرس زير مي‌توان از فعاليتها و تجربيات آن استفاده كرد.

http://www.edc.org/hec./

مركز اطلاعات آموزش عالي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير يافته و از اطلاعات فراواني كه براي همگان عرضه مي‌كند استفاده كنيد.

http://www.heic.org/

مجله “Black Issues” يكي از مجلات آن لاين است كه به ارائه اطلاعات مختلف در زمينه آموزش مي‌پردازد. با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد از آن استفاده كنيد.

http://www.blackissues.com/

مركزي بنام “CAUSE” جهت ارائه اطلاعات مختلف آموزش رد وب، توسط دانشگاه كلرادو ايجاد شده است كه با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است.

http://www.educause.edu/

روزنامه “The Times Higher Education” را كه عرضه كننده اخبار و اطلاعات مربوط به آموزش است با مراجعه به آدرس زير مي‌توانيد بيابيد.

http://www.thesis.co.uk/