ابزار آلات برقي

شركت الكترونيكي آندرسون يك توليد كننده تجهيزات الكتريكي با سابقه 30 ساله است و سايت وب خود را در آدرس زير براي استفاده همگان، قرار داده است

http://www.andersonelectronices.com/

يك توليد كننده انواع فن كه محدوده وسيعي از هواكشهاي بزرگ صنعتي تا فن كامپيوتر را توليد مي‌كند را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد

http://comairrotron.com/

شركت ” Ency Nova ” نيز در زمينه ابزارهاي دقيق الكتريكي فعاليت دارد. براي آشنايي بيشتر با آن به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.encynova.com/

شركت “ Okonite” در زمينه توليد انواع كابلهاي مختلف فعاليت مي‌كند. اين شركت را مي‌توانيد با مراجعه به سايت وب آن بهتر بشناسيد.

http://www.okonite.com/

به آدرس زير مراجعه كنيد و از امكانات يك ارائه كننده انواع سرويس ژنراتورها استفاده كنيد.

http://www.younggen.com/

يك توزيع كننده تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي سايت وب خود را براي استفاده متقاضيان در آدرس زير قرار داده است.

http://www.acroelectronics.com/

كمپاني “ ADX” محدوده وسيعي از انواع تجهيزات الكتريكي مورد نياز در خطوط توليد صنعتي را عرضه مي‌كند.

http://www.adxunimark.com/

يك عرضه كننده تجهيزات الكترونيكي كه عموماً در زمينه محصولات كامپيوتري فعاليت مي‌كند و مي‌توانيد بصورت آن‌لاين از وي خريد كنيد، در آدرس زير قرار گرفته است.

http://www.electronics-plus.com/

اگر مايل هستيد در شبكه به خريد تجهيزات الكترونيكي بپردازيد از خدمات “ EDC” استفاده كنيد. براي اين منظور به آدرس زير مراجعه كنيد.

http://www.e-d-c.com/

يك عرضه كننده محصولات الكترونيكي براي مدارس و دانشگاهها با مراجعه به آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.elexp.com/

يك توزيع كننده محصولات الكترونيكي را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بيابيد.

http://www.goies.com/

شركت الكترونيكي پونتياك موتور، عرضه كننده انواع موتورهاي الكتريكي AC و DC است. مشخصات اين شركت در آدرس زير قابل دسترسي است.

http://www.electric-motor-works.com/

شركت“SEI” قادر است كليه مايحتاج الكترونيكي و اجزاء نيمه هادي را براي شما ارسال كند. كافي است به آدرس وب آن مراجعه كنيد. در اين آدرس اطلاعات فراوان و جالبي نيز درباره نيمه هاديها خواهيد يافت.

http://www.sei-usa.com

يك عرضه كننده محصولات الكترونيكي كنترلي كه در صيايع كاربرد دارند را مي‌توانيد در آدرس زير بيابيد.

http://www.tmmi.com/

سايت “ EDTN” يك منبع عالي از اطلاعات مرتبط با صنايع الكتريكي و الكترونيكي براي مهندسين، مديران و توليد كنندگان است كه با مراجعه به آدرس زير قابل دستيابي است .

http://www.edtn.com/

در آدرس زير مي‌توانيد با شرايط شركت در كنفرانس “ DSP WORLD ” آشنا شده و يا مطالب خود را براي ارائه در آن ارسال كنيد. اين كنفرانس در زمينه روش بكارگيري تكنولوژي “ DSP” در طراحي، برگزار مي‌شود و در كنار آن يك نمايشگاه تخصصي نيز برگزار خواهد شد.

http://www.dspworld.com

در“EDSC” بسياري از توليدكنندگان وعرضه كنندگان محصولات الكتريكي و الكترونيكي با يكديگر ديدار كرده و برنامه‌ريزيهاي آينده را براي حضور در بازار محصولات الكتريكي و الكترونيكي، انجام مي‌دهند.

http://www.edsc.org/

با نمايشگاه “ hdi” كه مختص محصولات نيمه هادي است مي‌توانيد در آدرس زير بيشتر آشنا شويد.

http://www.hdiexpo.com/

نمايشگاه “ IEE” كه مختص عرضه كنندگان محصولات الكترونيكي در نروژ و انگلستان است را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بهتر بشناسيد.

http://www.scanexpo.com/

EIA” سازماني است كه تعداد زيادي كمپاني فعال در زمينه توليد محصولات الكتريكي و الكترونيكي را به شما معرفي مي‌كند. اگر قدري حوصله داشته باشيد مي‌توانيد يك ويديوي 10 دقيقه‌اي را نيز در اين سايت و در باره “ EIA” تماشا كنيد.

http://www.eia.org/

با مراجعه به سايت “ EIAA” از امكانات اين موسسه براي آشنايي با شركتها و موسسات استراليايي كه در زمينه محصولات الكتريكي و الكترونيكي فعاليت مي‌كنند، استفاده خواهيد كرد.

http://www.eiaa.asn.au/