آبکاري فلزات

شركت ”WISCONSIN“ در زمينه آبكاري فلزات فعاليت مي‌كند و شرح مفصل فعاليتهاي خود را در آدرس زير ارائه كرده است.

http://www.wisconsinhardcoat.com/

با مراجعه به سايت “PlatingINET” كه در آدرس زير قرار گرفته است مي‌توانيد از امكانات يك موتور جستجو براي يافتن شركتهاي فعال در زمينه آبكاري فلزات، استفاده كنيد.

http://www.plating-inet.com

شركت “DALIC” كه در زمينه آبكاري فلزات فعال است، سايت وب خود را در آدرس زير عرضه كرده است. در صفحه ورودي سايت بايد تصميم بگيريد كه مايل هستيد صفحات را به كداميك از دو زبان انگليسي يا فرانسه ملاحضه كنيد.

http://www.dalicworld.com/

شركت “MetalWorld” نيز در زمينه آبكاري فلزات فعال است و سايت وب خود را براي استفاده عموم در آدرس زير قرار داده است.

http://www.metalworld.com/metalworld/a/6020.html

براي اينكه درباره آبكاري با كروم اطلاعات كسب كنيد مي‌توانيد به آدرس زير سري بزنيد.

http://web006.pavilion.net/users/nickfull/chrom.htm