آب و صنايع مرتبط

انجمن حفاظت از آب و خاك يك سايت وب در آدرس زير ايجاد كرده است كه در آن مي‌توانيد از اخبار مرتبط مطلع شده و متن كنفرانسهاي مربوط به حفاظت از آب و خاك را مطالعه نماييد. در اين سايت مي‌توانيد عضو اين انجمن نيز بشويد.

http://www.swcs.org/

حقايقي درباره آب كه با روش پرسش و پاسخ (FAQ) ارائه شده است در آدرس زير قابل دسترسي است. در اين آدرس ضمناً مي‌توانيد ليستي از ساير سايتهايي كه مطالب مرتبط  با همين موضوع را ارائه مي‌كند، بيابيد.

 http://www.siouxkan.com/water/faq.html

سايت وب انيستيتوي ملي تحقيقات آب و هوا (NIWA) را با مراجعه به آدرس خواهيد يافت. در اين سايت مي‌توانيد اخبار، نتايج تحقيقات و خدمات تجاري كه توسط ” NIWA“ عرضه مي‌شود را بيابيد. با انتخاب گزينه ”Q&A for kids “ به صفحه وب پرسش و پاسخ كودكان قدم خواهيد گذاشت.

 http://www.niwa.cri.nz/

انجمن ملي آبهاي زميني (NGWA) نيز به ارائه فعاليتهاي خود در يك سايت وب مي‌پردازد. هدف اين انجمن بالا بردن دانش عمومي در زمينه حفظ آبهاي زيرزميني است. نحوه عضويت در اين انجمن را مي‌توانيد با زدن كليد ”Membership“ مطالعه كنيد.

http://www.ngwa.org/

IBWA“ انجمني است كه در زمينه ارائه آبهايي كه به روشهاي مختلف در بطريها عرضه مي‌شوند، فعاليت مي‌كند. اين انجمن يك سايت وب درآدرس زير ايجاد كرده است و در آن به معرفي فعايتهاي خود، حقايقي در زمينه روشهاي عرضه آب در بطري‌ها، تحقيقات مرتبط و عضوگيري مي‌پردازد.

  http://www.bottledwater.org/

شرح وقايعي كه در سال 1966 براي پاكيزه سازي رودخانه هودسن انجام شد در آدرس زير يافت مي‌شود. در عين حال مي‌توانيد اطلاعات فراوان ديگري درباره پاكيزه‌سازي آبها از اين سايت كسب نمائيد.

http://www.clearwater.org/

دائره‌المعارف آلودگي محيطي در آدرس زير قابل دسترسي است. با مراجعه به آن مي‌توانيد از اثرات مخرب مواد شيميايي بر آبها و زندگي زير آب مطلع شويد.

http://www.aqd.nps.gov/toxic/

كاتالوگي از نرم‌افزارهاي مربوط به آب و صنايع مرتبط با آن مانند تصفيه، مدل سازي سيستمهاي آب رساني و غيره را با مراجعه به آدرسي كه در زير آورده شده است، خواهيد يافت. در صفحه اول اين كاتالوگ انواع نرم‌افزارها بر اساس عملكرد دسته‌بندي شده‌اند.

http://www.gwsoftware.com/isgwpol.htm

در سايت شركت ”GET“ مي‌توانيد ليستي از محصولات مختلف ويژه تصفيه آب مانند فيلترها و انواع ديگر ابزارهاي مربوط به صنايع آب را بيابيد.

http://www.get-inc.com/

عملكرد انواع سيستمهاي آب را مي‌توانيد با مراجعه به آدرس زير بهتر بشناسيد. انتخابهاي مختلفي در اين سايت جهت ارائه انواع مختلف اطلاعات شامل سيستمهاي تصفيه با كربن،‌ نمايش يك سيستم تصفيه و پرسش و پاسخهايي درباره تصفيه آب قرار گرفته است. گزينه ”Water quality Links“ نيز شما را به صفحه‌اي هدايت مي‌كند كه در آن آدرس چند سايت مرتبط ارائه شده است.

http://www.freshwatersystems.com/

با مراجعه به سايتي كه در آدرس زير قرار گرفته است مي‌توانيد مفاهيم و اصول تصفيه آب را بيابيد.

http://www.filterationconcepts.com/

شركت ”General Ecology“ طراحي انواع سيستمهاي تصفيه آب است و اطلاعات مختلفي درباره فعاليتهاي خود در آدرس زير عرضه كرده است.

http://www.general-ecology.com/

در آدرس زير مي‌توانيد به اطلاعات فراواني درباره تصفيه آب، سيستمهاي تصفيه، فيلترهاي مختلف و غيره دسترسي پيدا كنيد.

http://www.waterforlife.com/